, Home

Αυξητική Στήθους

Περιγραφή

Με τον όρο υποπλαστικός μαστός αναφερόμαστε σε ένα στήθος με όγκο υπολειπόμενο σε σχέση με την μορφολογία του σώματος της ενδιαφερόμενης. Θα  μπορούσε να αφορά μια υποπλασία που προϋπάρχει από την γέννηση, αλλά και να προκύψει μεταγενέστερα μετά από μια μεγάλη απώλεια κιλών, αλλά και μια εγκυμοσύνη που συνοδεύεται από θηλασμό. Ως οντότητα δύναται είτε  να υπάρχει μόνη της είτε να συνοδεύεται και από μια πτώση του μαστού, δηλαδή μια υποχώρηση του μαζικού αδένα προς τα κάτω.

Σκοπός της επέμβασης
Ο στόχος της επέμβασης είναι να αυξηθεί ο όγκος του μαστού με τη βοήθεια προθέσεων σιλικόνης τοποθετημένες πίσω από τον μαζικό αδένα ή πίσω από τον μείζονα θωρακικό μυ. Όλες οι προθέσεις αποτελούνται από ένα φάκελο με υγρό εσωτερικά. Ο φάκελος αυτός σε όλες τις περιπτώσεις αποτελείται από ελαστομερές σιλικόνης και μπορεί να έχει λεία ή /και ανώμαλη υφή. Το υγρό μπορεί να είναι ένα gel σιλικόνης ή ακόμα και φυσιολογικός ορός, με άλλα λόγια νερό. Οι προθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται πάνω από 40 έτη στην Πλαστική Χειρουργική.

Πρώτο ραντεβού
Οι τεχνικές λεπτομέρειες όπως η  χειρουργική τομή, το είδος της πρόθεσης που θα χρησιμοποιηθεί, το αν θα τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από τον μυ, εξαρτώνται από την ανατομία του στήθους και την επιθυμία της γυναίκας.  Μετά από μια εκτενή ενημέρωση και συζήτηση, καταλήγουμε στη χειρουργική εκείνη τεχνική που είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Μια μαστογραφία ή /και ένας υπέρηχος μαστών, ανάλογα με την ηλικία της ενδιαφερόμενης, είναι απαραίτητος πριν από το χειρουργείο.

Είδος αναισθησίας
Συνήθως επιλέγεται γενική αναισθησία.

Παραμονή στο Νοσοκομείο
Δεν είναι απαραίτητη

Χειρουργική τεχνική
Η χειρουργική τεχνική είναι απλή. Οι τομές μπορεί να γίνουν:

 1. Στην υπομάστιο πτυχή, δηλαδή προς τα κάτω και έξω του μαστού
 2. Στο περίγραμμα της θηλής
 3. Στην περιοχή της μασχάλης

 

Ο Πλαστικός χειρουργός προετοιμάζει την “τσέπη” κάτω από το μαστό όπου θα εμφυτευτεί η πρόθεση, την οποία τοποθετεί σε σημείο που να αναδεικνύει το σχήμα του μαστού, και στη συνέχεια κλείνει την τομή. Το σημείο που τοποθετείται η πρόθεση είναι είτε κάτω από το μαζικό αδένα, είτε κάτω από τον υποκείμενο μυ.

Ένα σωληνάκι παροχέτευσης τοποθετείται σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να μην συσσωρευτούν υγρά μετά το χειρουργείο γύρω από την πρόθεση. Το σωληνάκι αυτό συνήθως αφαιρείται την ίδια ημέρα ή την επομένη του χειρουργείου.

Στο τέλος του χειρουργείου εφαρμόζονται αυτοκόλλητες ταινίες και ένας επίδεσμος δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο σουτιέν το οποίο αντικαθίσταται με το κανονικό 24 ώρες μετά το χειρουργείο.

Διάρκεια Χειρουργείου
Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 2 ώρες.

Χρόνος ζωής των προθέσεων σιλικόνης
Μια πρόθεση σιλικόνης, είτε με gel είτε με φυσιολογικό ορό, έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Οι εταιρείες παραγωγής των προθέσεων τον υπολογίζουν γύρω στα  10 – 15 έτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία πρόθεση δεν μπορεί να αλλαχθεί νωρίτερα ή αργότερα. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι δε θα αλλαχθούν ποτέ. Μια γυναίκα με προθέσεις σιλικόνης θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα ρίσκο κάποια στιγμή να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο αλλαγής των προθέσεων. Σε περίπτωση φυσικά που δεν έχει εμφανιστεί κανένα πρόβλημα, οι προθέσεις μπορούν να μείνουν στο στήθος για όσο χρόνο η γυναίκα το επιθυμεί.

Συνδυαστικά χειρουργεία:

Κατά τη διάρκεια μια αυξητικής μαστών δεν είναι λίγες εκείνες οι περιπτώσεις που χρειάζεται ταυτόχρονα με την πρόθεση να γίνει ανόρθωση του μαστού ή και μείωση στήθους.

Η λίποπλαστική μπορεί να βελτιώσει τυχόν ασυμμετρίες.

Επιπλοκές μακροπρόθεσμες των προθέσεων

 1. Δημιουργία αναδιπλώσεων της πρόθεσης.
  Η περίπτωση αυτή είναι περισσότερο συχνή στις προθέσεις φυσιολογικού ορού, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε εκείνες με ζελέ σιλικόνης. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα βλέπει και πιάνει τις αναδιπλώσεις της πρόθεσης, κυρίως κάτω και προς τα έξω του στήθους. Για να αποφευχθεί αυτό, ο ιατρός κάνει αρκετό χώρο για την πρόθεση διεγχειρητικά. Αν παρόλα αυτά αυτό συμβεί, υπάρχουν χειρουργικές λύσεις για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Αυτές αποφασίζονται ανάλογα με την περίσταση γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
 2. Δημιουργία κάψας γύρω από την πρόθεση.
  Η δημιουργία μιας κάψας γύρω από την πρόθεση είναι αναπόφευκτη. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού προκειμένου να απομονώσει ένα ξένο σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, αυτή η κάψα μπορεί να γίνει περισσότερο εμφανής και παχιά και να πιέζει την πρόθεση, με αποτέλεσμα να προκαλεί πόνο και παραμόρφωση του στήθους. Υπάρχουν 4 στάδια αυτής της κατάστασης. Η πιθανότητα δημιουργίας προβληματικής κάψας δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μετρηθεί, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος της πρόθεσης και τη χειρουργική τεχνική. Σε περίπτωση που η κάψα δημιουργεί συμπτώματα, όπως πόνο και αισθητική παραμόρφωση, θα πρέπει να διορθωθεί χειρουργικά.
 3. Διάνοιξη της πρόθεσης.
  Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί ύστερα από έναν έντονο τραυματισμό στην περιοχή του στήθους, σπανιότερα από λάθος της κατασκευής της πρόθεσης είτε πιο συχνά μετά από χρόνια λόγω της ηλικίας της πρόθεσης. Στις περιπτώσεις προθέσεων φυσιολογικού ορού, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα της βαλβίδας. Στις περιπτώσεις των προθέσεων με ζελέ σιλικόνης, συνήθως η σιλικόνη μένει μέσα στην κάψα και δεν διαχέεται στους γύρω ιστούς. Φυσικά όλα αυτά προλαμβάνονται με τον καθιερωμένο και συστηματικό έλεγχο του στήθους, στον οποίο όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται.

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Μετά το χειρουργείο η ενδιαφερόμενη μπορεί να έχει πόνους στο στήθος για 3-4 μέρες,  αν οι προθέσεις έχουν τοποθετηθεί κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Οι πόνοι αυτοί αντιμετωπίζονται επαρκώς με παυσίπονα από το στόμα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αισθανθεί μια τάση στο στήθος για κάποιες μέρες
 • Οίδημα (αίσθημα πρηξίματος) υπάρχει τις πρώτες μέρες και υποχωρεί σταδιακά χωρίς προβλήματα.
 • Χρησιμοποιείται πιεστικό σουτιέν για διάστημα 6 εβδομάδων, 4 εβδομάδες 24ώρες/24ωρο και 2 εβδομάδες 12ώρες/24ωρο.
 • Η τομή είναι κόκκινη τους πρώτους 3 μήνες και σταδιακά γίνεται λευκή με το τελικό αποτέλεσμα να καθίσταται ορατό σε 1 με 3 χρόνια.
 • Η τομή δεν πρέπει να εκτεθεί στον ήλιο τοyς πρώτους 3 μήνες.
 • Προοδευτική ανάκτηση της γυμναστικής στην περιοχή του στήθους επιτρέπεται μετά την 8η εβδομάδα.
 • Η Τομή δεν θα εξαφανιστεί εντελώς. Για την καλύτερη πορεία της τομής συνιστάται μασάζ με μια κρέμα κάθε μέρα και φύλλα σιλικόνης τοπικά στην τομή, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Συνιστάται αποχή από την εργασία 4 ημέρες
 • Το τελικό αποτέλεσμα ξεκινά να εκτιμάται σε 3 μήνες, μιας και ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για να μαλακώσει το στήθος και να πάρει την τελική της θέση η πρόθεση.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να θηλάσω μετά από ένα χειρουργείο προθέσεων μαστών;
Η τοποθέτηση προθέσεων μαστού δεν φαίνεται να έχει καμία επίπτωση στο θηλασμό.

Οι προθέσεις μαστών αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού ;
Η σχέση μεταξύ προθέσεων μαστών και καρκίνου έχει αναλυθεί από πολλούς. Ένα πρόσφατο άρθρο συσχετίζει ένα τύπο προθέσεων μαστού με ένα πολύ σπάνιο είδος λεμφικού καρκίνου. Το ποσοστό αυτό των γυναικών που νόσησαν είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το γενικό πληθυσμό που φέρει προθέσεις μαστών. Είναι μια πληροφορία που κάθε γυναίκα δικαιούται να γνωρίζει πριν αποφασίσει να μπει στη διαδικασία αυτού του χειρουργείου. Φυσικά, κάθε γυναίκα έχει μια πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο μαστού, επομένως οι συχνοί και συστηματικοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται κανονικά και ανελλιπώς.

Ο ακτινολογικός έλεγχος του μαστού μπορεί να γίνει κανονικά;
Πριν από κάθε μαστογραφία ή υπέρηχο, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον ακτινολόγο ότι φέρουμε προθέσεις μαστών, γιατί υπάρχουν ειδικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη εξέταση

 

Συμπερασματικά λοιπόν, δεν πρέπει να υπερεκτιμήσετε τους κινδύνους μιας επέμβασης αυξητικής μαστών, αλλά απλά να συνειδητοποιήσετε ότι πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση  σχετικά απλή που μπορεί όμως να έχει και επιπλοκές.

Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

 1. Λαμβάνονται φωτογραφίες της περιοχής.
 2. Κλασικός προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογική εκτίμηση.
 3. 12 ώρες πριν από το χειρουργείο δεν τρώμε τίποτε.
 4. 6 ώρες πριν από το χειρουργείο δεν πίνουμε τίποτε.
 5. Το πρωί της επέμβασης δεν λαμβάνουμε κανένα φάρμακο πριν τη σύμφωνη γνώμη του αναισθησιολόγου.
 6. Το αλκοόλ θα πρέπει να διακοπεί 1 εβδομάδα πριν.
 7. Σε περίπτωση που γίνει μέθη ή γενική αναισθησία είναι απαραίτητη η συνάντηση με τον αναισθησιολόγο πριν από το χειρουργείο. Στον αναισθησιολόγο αναφέρουμε προηγούμενες εμπειρίες αναισθησίας, είτε θετικές είτε αρνητικές και τον ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα υγείας ή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουμε
 8. Δεν λαμβάνουμε ασπιρίνη, αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή συμπληρώματα βοτάνων 10 ημέρες πριν την επέμβαση, γιατί όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα αιμορραγίας κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την επέμβαση
 9. 3 μέρες πριν από το χειρουργείο και κάθε μέρα πλένουμε το πρόσωπο ή το σώμα ανάλογα με την επέμβαση που έχει προγραμματιστεί με φαρμακευτικό σαπούνι.

Γενικές επιπλοκές επεμβάσεων

Οι επιπλοκές στις χειρουργικές επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής δεν είναι συχνές αλλά είναι απαραίτητο να γίνονται γνωστές στο πρώτο ραντεβού.

Αιμάτωμα: Αιμάτωμα ονομάζεται η συσσώρευση αίματος στο τραύμα.

Φλεγμονή: Για την αποφυγή της φλεγμονής χορηγούνται αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Κακή επούλωση τραυμάτων – Εμφάνιση χηλοειδών: Σε περίπτωση που η τομή στο χειρουργημένο σημείο είναι περισσότερο εμφανής από το αναμενόμενο, μπορεί 6 μήνες με ένα χρόνο μετά από το χειρουργείο να διορθωθεί με τοπική αναισθησία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανή η εμφάνιση χηλοειδών όπου χρειάζονται ειδική θεραπεία.

Νέκρωση του δέρματος: Είναι περισσότερο πιθανή σε βαρείς καπνιστές.

Πνευμονική εμβολή και θρόμβωση

Το παρόν κείμενο μπορεί να γεννήσει νέες ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.