Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Λιποπλαστική Σώματος

Λιποπλαστική καλείται η τεχνική όπου συλλέγεται  λίπος από ένα σημείο του σώματος μας και επανατοποθετείται σε ένα άλλο , με σκοπό την  επίτευξη ενός αισθητικά όμορφου αποτελέσματος.  Η μεταφορά λίπους είναι μια χειρουργική τεχνική, ένα χειρουργείο δηλαδή το οποίο πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά από έναν καλά εκπαιδευμένο Πλαστικό χειρουργό σε περιβάλλον χειρουργείου, όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες αντισηψίας.

Σε ποιες περιοχές του σώματος  εφαρμόζεται και για ποιους σκοπούς ;

Ενδείκνεται για :

 1. Γάμπες : για να φαίνονται καλλίγραμμες
 2. Γλουτοί : για την ανόρθωση των γλουτών και την διαμόρφωση του ιδανικού σχήματος
 3. Στήθος :για την αυξητική του στήθους όταν δεν είναι επιθυμητή η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης  και  την γυναικομαστία
 4. Κοιλιά : για την απομάκρυνση ανομοιόμορφου συσσωρευόμενου λίπους στις λιποαποθήκες
 5. Χέρια- Μεταρκάπια : για τη βελτίωση της ποιότητας δέρματος αλλά και την αποκατάσταση του όγκου.

Επανορθωτικές ενδείξεις

 1. Αποκατάσταση του όγκου του μαστού, έπειτα από μαστεκτομή.
 2. Το " γέμισμα " μιας ουλής μετά από τραυματισμό.
 3. Ενδεχόμενες ανωμαλίες μετά από λιποαναρρόφηση.
 4. Μετά από τριθεραπεία σε ασθενείς με AIDS, κυρίως στο πρόσωπο

Τι πρέπει να γίνει προεγχειρητικά;

Αφού ο Πλαστικός Χειρουργός πάρει ένα πλήρες ιστορικό, θα πρέπει να ενημερώσει πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η για την διαδικασία της επέμβασης, καθώς και να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες της εν λόγω περιοχής. Αν πρόκειται για λιποπλαστική προσώπου, φωτογραφίες σε νεότερη ηλικία είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνει η σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

 1. Κλασσικός προεγχειρητικός έλεγχος.
 2. 12 ώρες πριν από το χειρουργείο δεν τρώμε και 6 ώρες πριν από το χειρουργείο δεν πίνουμε τίποτε. 3. Το πρωί της επέμβασης δεν λαμβάνουμε κανένα φάρμακο δίχως τη σύμφωνη γνώμη του αναισθησιολόγου.
 3. Το κάπνισμα και το αλκοόλ θα πρέπει να διακοπούν τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από το χειρουργείο και 2 εβδομάδες μετά.
 4. Κρίνεται απαραίτητη η συνάντηση με τον αναισθησιολόγο πριν από το χειρουργείο. Στον αναισθησιολόγο αναφέρουμε προηγούμενες εμπειρίες αναισθησίας, είτε θετικές είτε αρνητικές και τον ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα υγείας ή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουμε.
 5. Δεν λαμβάνουμε ασπιρίνη, αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή συμπληρώματα βοτάνων 10 ημέρες πριν την επέμβαση, γιατί όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα αιμορραγίας κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την επέμβαση.
 6. Τρείς ημέρες πριν από το χειρουργείο και κάθε μέρα πλενόμαστε με φαρμακευτικό σαπούνι.

Είδος αναισθησίας

Η ανωτέρω επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη για μικρές λιπομεταφορές, αλλά και με γενική αναισθησία για μεσαίες και μεγαλύτερες. Η απόφαση αυτή θα παρθεί από κοινού μετά από συνεννόηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, του Πλαστικού χειρουργού και του αναισθησιολόγου.

Παραμονή στο Νοσοκομείο

Δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Χειρουργική τεχνική

Κάθε χειρουργός υιοθετεί έναν δικό του τρόπο εφαρμογής της λιποπλαστικής. Υπάρχουν όμως κάποιοι γενικοί κανόνες. Ο Πλαστικός χειρουργός σημειώνει τις περιοχές στο σώμα που θα γίνει η λιποαναρρόφηση σε όρθια θέση. Σε αυτό το σημείο μπορεί να υποδειχτούν περιοχές που θα ήθελε να διορθώσει με λιποαναρρόφηση. Να σημειωθεί ότι οι καλύτερες περιοχές για να πάρουμε το λίπος είναι η κοιλιά και η περιοχή εσωτερικά των γονάτων. Ο χειρουργός σημειώνει παράλληλα και τις περιοχές έγχυσης του λίπους.

Η συλλογή του λίπους θα πρέπει να γίνει με τρόπο ατραυματικό με ειδικές μικρές κάνουλες, μέσα από μικρές τομές των 2 χιλιοστών οι οποίες είναι καλά κρυμμένες στο σώμα μας, όπως μέσα στον ομφαλό, σε φυσικές πτυχές, όπως οι μηρογεννητικές περιοχές, αλλά και σε προϋπάρχουσες τομές. Στης συνέχεια αυτό το λίπος υποβάλλεται σε μια ειδική επεξεργασία και τοποθετείται σε ειδικές σύριγγες προκειμένου να εγχυθεί.

Η έγχυση του λίπους γίνεται με την βοήθεια μικρών κανουλών και από πολύ μικρές τομές, περίπου ένα χιλιοστό. Θα πρέπει το λίπος να διανεμηθεί ομοιόμορφα στους ιστούς με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μικρό λιποκύτταρο να έρχεται σε επαφή με τους αιματούμενους γύρω ιστούς, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και να μην απορροφηθεί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αυξάνει κατά πολύ την ποσότητα του λίπους που θα παραμείνει στον οργανισμό. Με αυτή την προϋπόθεση, όσα από αυτά τα κύτταρα που προσθέτουμε στις περιοχές που το έχουν ανάγκη επιζήσουν, ζουν για όσο καιρό τα γειτονικά τους κύτταρα είναι ακόμα ζωντανά. Με άλλα λόγια δηλαδή, η τεχνική της λιποπλαστικής έχει μόνιμα αποτελέσματα.

Η διάρκεια του χειρουργείου μπορεί να είναι από 20 λεπτά για πολύ μικρές διορθώσεις μέχρι και 2 ώρες για μεγαλύτερες.

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Οι μετεγχειρητικοί πόνοι είναι στην ουσία ελάχιστοι, αφού και η λιποαναρρόφηση δεν είναι εκτεταμένη, αλλά και η περιοχή παρέμβασης του πλαστικού χειρουργού είναι κάτω από το δέρμα και χωρίς καθόλου τομές.
 • Ένα οίδημα στην περιοχή της έγχυσης του λίπους είναι αναπόφευκτο και υποχωρεί μέσα σε 5 – 10 ημέρες. Η τοπική χρήση αποιδηματικών αλοιφών, αλλά και άλλων φαρμάκων από το στόμα μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ την γρήγορη απορρόφηση του οιδήματος μετά το χειρουργείο.
 • Πιθανες εκχυμώσεις ( μελανιές) μπορεί να εμφανιστούν και στην περιοχή της έγχυσης του λίπους, αλλά και στην περιοχή της συλλογής αυτού και απορροφώνται μέσα σε 5-7 ημέρες.

Η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητές είναι και αυτή ταχεία, αφού με αυτή την τεχνική σχεδόν δεν υπάρχουν τομές.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο στην περιοχή των εκχυμώσεων (μελανιές), διότι υπάρχει κίνδυνος για μόνιμο χρωματισμό του δέρματος.

Το τελικό αποτέλεσμα του χειρουργείου το εκτιμά κανείς 6 μήνες μετεγχειρητικά.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορεί να χρειαστεί ίσως και μια δεύτερη φορά έγχυσης λίπους, σε περιπτώσεις που ο επιθυμητός όγκος δεν είναι ικανοποιητικός. Ο χειρουργός δεν επιτρέπεται να εγχύσει μεγάλη ποσότητα λίπους, για τον λόγο ότι κάθε λιποκύτταρο ουσιαστικά θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με αιματούμενους ιστούς. Σε έγχυση μεγάλης ποσότητας λίπους αυξάνεται και η πιθανότητα μεγαλύτερης απορρόφησης αυτού. Σε μερικές περιπτώσεις δηλαδή, είναι επιθυμητό να γίνει η έγχυση σε δύο χρόνους προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λίπος που θα επιζήσει και θα παραμείνει στους ιστούς.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές του χειρουργείου αυτού είναι λίγες και περιορίζονται σε επιφανειακά αιματώματα και σε μικρές ασυμμετρίες.

 • Η φλεγμονή αποφεύγεται με τη χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.
 • Η πνευμονική εμβολή είναι επιπλοκή οποιουδήποτε χειρουργείου και αντιμετωπίζεται με αντιπηκτικές ενέσεις και άμεση κινητοποίηση.
 • Η λιπώδης εμβολή είναι μια επιπλοκή που αποφεύγεται με τη χρήση σωστής τεχνικής.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως δεν πρέπει να υπερεκτιμήσετε τους κινδύνους μιας λιποπλαστικής, απλά να συνειδητοποιήσετε ότι είναι μέσα στα πλαίσια μιας χειρουργικής επέμβασης σχετικά απλής, που μπορεί όμως να έχει και επιπλοκές.

Το παρόν κείμενο μπορεί να γεννήσει νέες ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Testimonials
Testimonials
Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη επιτυχία σου στην χειρουργική σου επέμβαση. Χρυσά χέρια. Σε ευχαριστούμε,!

Γιώργος Τ.

Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Μοναδική, εξαιρετική στη δουλεια της και υπέροχος ανθρωπος !

Μαρια Μ.

Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Η πιο καταρτισμένη νέα Πλαστικός Χειρουργός της Αθήνας

Ανδρέας Λ.

Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Επισκέπτομαι το ιατρείο της δρ. Μπέτση για μεσοθεραπείες προσώπου και πλέον το δέρμα μου είναι φανερά ανανεωμένο, λαμπερό και ενυδατωμένο. Σας ευχαριστώ!

Λίτσα Π.

Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Εξαίρετη ιατρός, πρόθυμη να λύσει κάθε απορία σχετικά με τις θεραπείες και ιδιαίτερα προσιτή και φιλική!

Αφροδίτη Κ.

Λιποπλαστική, ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ "

Θεραπείες με άμεσα και άριστα αισθητικά αποτελέσματα! Φιλικό προσωπικό, όμορφος χώρος και συνέπεια!

Παύλος Π.

TOP