, Home

Τι είναι η αναισθησία

Τι είναι η αναισθησία

Τι είναι η αναισθησία

 

 

Η αναισθησία είναι η ιατρική πράξη η οποία επιτρέπει την εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης  χωρίς πόνο.  Διακρίνεται σε α) τοπική αναισθησία και β) γενική αναισθησία.

Τοπική αναισθησία: Γίνεται συνήθως από τον χειρουργό. Ο αναισθησιολόγος παρακολουθεί και δύναται να  χορηγήσει φάρμακα εάν κριθεί απαραίτητο. Η τοπική αναισθησία εμποδίζει την αίσθηση πόνου μόνο στο τμήμα του σώματος στο οποίο θα γίνει η επέμβαση. Η δράση  της είναι να εμποδίζει την αισθητικότητα στα  νεύρα συγκεκριμένης περιοχής, με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η αναισθησία του νωτιαίου μυελού και η επισκληρίδιος  αναισθησία είναι και οι  δύο ειδικές μορφές τοπικής αναισθησίας, όπου το αναισθητικό προϊόν εγχυέται  κοντά στα νεύρα που εξέρχονται από το νωτιαίο μυελό.

Γενική αναισθησία : Είναι μια κατάσταση παρόμοια με τον ύπνο, που επιτυγχάνεται  μέσω της  χορήγησης  φαρμάκων και / ή από την εισπνοή αναισθητικών ατμών.

Οποιαδήποτε αναισθησία, γενική ή τοπική, απαιτεί μια προαναισθητική συζήτηση η οποία λαμβάνει χώρα  την ίδια ημέρα ή αρκετές ημέρες πριν από την επέμβαση  και γίνεται μεταξύ του αναισθησιολόγου και του ασθενή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, θα ενημερωθείτε για τις διάφορες τεχνικές αναισθησίας. Μπορείτε να κάνετε όποιες  ερωτήσεις θεωρείτε χρήσιμες προς ενημέρωσή σας. Η επιλογή του είδους της αναισθησίας θα γίνει  σύμφωνα με τη φύση της επέμβασης και την κατάσταση της υγείας σας.

Πως παρακολουθείστε κατά την διάρκεια της αναισθησίας και πώς γίνεται

Η αναισθησία πραγματοποιείται σε ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με τα κατάλληλα  ιατρικά υλικά προσαρμοσμένα στην περίπτωσή σας και πλήρως ελεγμένο λειτουργικά  πριν από κάθε χρήση. Στο τέλος της επέμβασης  παρακολουθείστε συνεχώς σε μια αίθουσα παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και τη μετάβασή σας στην αίθουσα βραχείας νοσηλείας, θα σας φροντίσει μια ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι εκτελούν  τις εντολές του αναισθησιολόγου.

 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της αναισθησίας ;

Οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ακόμα και με πλήρη τήρηση ιατρικών  πρωτοκόλλων και σεβασμό στην ιατρική τεχνογνωσία, ενέχει κίνδυνο. Οι σύγχρονες τεχνικές  παρακολούθησης της αναισθησίας και η περίοδος αφύπνισης καθιστούν δυνατή την ταχεία ανίχνευση επιπλοκών καθώς και τη θεραπεία τους. Σήμερα, οι σοβαρές επιπλοκές από την αναισθησία, είτε καρδιακές, αναπνευστικές, νευρολογικές, αλλεργικές ή μολυσματικές, έχουν γίνει πολύ σπάνιες.

Ποιες είναι οι επιπλοκές στην γενική αναισθησία ;

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο είναι να εμφανιστεί ναυτία και έμετος κατά την αφύπνιση. Μπορεί ,επίσης ,να παρατηρηθεί έντονη ερυθρότητα στη φλέβα στην οποία έχουν εγχυθεί τα αναισθητικά  φάρμακα. Επιπροσθέτως, μετά το πέρας αυτής, καθώς  η εισαγωγή ενός σωλήνα στην τραχεία (διασωλήνωση) είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η οξυγόνωση του οργανισμού, μπορεί να αισθανθούμε πόνο στο λαιμό ή βραχνάδα. Τέλος, τραυματισμοί στην οδοντοστοιχία είναι ,επίσης ,πιθανοί και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να αναφέρετε οποιαδήποτε οδοντική πρόθεση ή κάποια συγκεκριμένη οδοντική ευθραυστότητα.

Επιπρόσθετα, η  παρατεταμένη θέση στο χειρουργικό τραπέζι  μπορεί να δημιουργήσει πίεση σε ορισμένα νεύρα με  αποτέλεσμα το  μούδιασμα  ή ,σπανίως, την παράλυση βραχίονα ή ποδιού.

Μετά τη γενική αναισθησία, μπορεί να υπάρξουν αναμνήσεις από το χρονικό διάστημα  της επέμβασης .Τα προβλήματα μνήμης ή η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες από την αναισθησία ,ενώ,  όλα τα προαναφερθέντα συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και η επιμονή τους θα πρέπει να σας οδηγήσει στην αναζήτηση συμβουλής από το γιατρό σας.

Οι πιθανότητες επιπλοκών  που σχετίζονται με την εισρόφηση του εμέτου στους πνεύμονες είναι ελάχιστες, ειδικά εάν τηρηθούν οι οδηγίες νηστείας. Απρόβλεπτες  και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως σοβαρή αλλεργία, καρδιακή ανακοπή, και ασφυξία, είναι  επίσης εξαιρετικά σπάνιες.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της τοπικής αναισθησίας ;

Οποιαδήποτε τοπική αναισθησία μπορεί να αποδειχθεί ελλιπής και να χρειαστεί επιπρόσθετη ή ακόμα και γενική αναισθησία. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να ακολουθούνται οι  ίδιες οδηγίες νηστείας που  ισχύουν και για τη γενική αναισθησία.

Υπάρχουν συγκεκριμένες επιπλοκές που σχετίζονται με την  επισκληρίδιο αναισθησία ,όπως ο πόνος στο σημείο της ένεσης. Σε περίπτωση εμφάνισης  δυσχέρειας ούρησης  μπορεί να απαιτηθεί  προσωρινή τοποθέτηση ενός καθετήρα ούρων. Επίσης, είναι πιθανή η εμφάνιση  πονοκέφαλων και μερικές φορές να απαιτείται  ηρεμία αρκετών ημερών και / ή ειδική θεραπεία για την διακοπή τους . Πολύ σπάνια, μπορεί να υπάρξει προσωρινή μείωση της ακοής ή και οπτική διαταραχή.

Για τις υπόλοιπες μορφές τοπικής αναισθησίας υπάρχουν διαφορετικές επιπλοκές όπως, κατά τη διάρκεια αναισθησίας του άνω άκρου ή του θώρακα, είναι πιθανές οι αναπνευστικές επιπλοκές. Ανάλογα με την εγχεόμενη φαρμακευτική αγωγή, η ναυτία, ο έμετος, ο κνησμός, η παροδική εξασθένιση της μνήμης ή η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης μπορεί να εμφανιστούν τις επόμενες ώρες μετά την αναισθησία .

Όλες οι τεχνικές τοπικής αναισθησίας δύναται  να οδηγήσουν σε σοβαρές αλλά σπάνιες επιπλοκές όπως  παράλυση ή / και αδιαθεσία περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη, καρδιαγγειακό επεισόδιο, σπασμοί  και τραυματισμό σε κοντινό όργανο. Οι σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με τη γενική αναισθησία ή την τοπική αναισθησία δεν είναι οι ίδιες, αλλά στο τέλος, καμία τεχνική δεν φαίνεται πιο επικίνδυνη από την άλλη. Κάθε μια από αυτές τις παραπάνω τεχνικές έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.