ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΑΣΤΩΝ

Η πτώση των μαστών αποτελεί ένα συχνό παράπονο των γυναικών . Οι κύριες αιτίες είναι η χαλάρωση του δέρματος λόγω ηλικίας, η κακή ποιότητα δέρματος, το τσιγάρο, οι πολλαπλοί θηλασμοί και κυήσεις , η βαρύτητα, το μέγεθος του στήθους και οι μεγάλες αυξομειώσεις βάρους.

Πως θα καταλάβω σε ποιο στάδιο πτώσης είναι ο μαστός μου?

Η ανόρθωση μαστών είναι η κατάλληλη μέθοδος για να διορθωθεί η πτώση του στήθους και της θηλής αλλά και η αλλαγή της μορφολογίας του σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μπορέσει μία γυναίκα να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση και τη θηλυκότητά της.

Ο βαθμός πτώσης των μαστών εκτιμάται από το ύψος της θηλής σε σχέση με την υπομάστιο πτυχή δηλαδή το σημείο που βρίσκεται η μπανέλα του σουτιέν, όταν το κοιτάμε από τα πλάγια.

1ου βαθμoύ : Η θηλή βρίσκεται στο σημείο της υπομάστιου πτυχής
2ου βαθμού : Η θηλή βρίσκεται κάτω από την πτυχή αλλά υψηλότερα από τον βασικό όγκο του στήθους
3ου βαθμού : Η θηλή βρίσκεται πολύ κάτω από την υπομάστιο και στο ίδιο σημείο με τον βασικό όγκο του στήθους.

Τι είναι η ψευδοπτώση

Ψευδοπτώση αναφέρουμε την κατάσταση εκείνη που η θηλή βρίσκεται πάνω από την πτυχή αλλά ο μεγαλύτερος όγκος του μαστού κάτω από την πτυχή.

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική?

Η τεχνική της ανόρθωσης μαστών, έγκειται στην κινητοποίηση του μαστού μαζί με τη θηλή προς τα πάνω και την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος. Πολλές φορές σε συνδυασμό με την ανόρθωση μαστών μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο του στήθους είτε να τον αυξήσουμε με λίπος ή προθέσεις σιλικόνης. Όλα αυτά συζητούνται στο προεγχειρητικό ραντεβού με τον Πλαστικό Χειρουργό. Η σημαντικότερη ερώτηση που τίθεται είναι αν μας ικανοποιεί ο όγκος του μαστού μας μέσα στο σουτιέν. Αν ο όγκος είναι επαρκής, μια απλή ανόρθωση μαστών ικανοποιεί τη γυναίκα μετεγχειρητικά, ενώ αν ο όγκος υπολείπεται του επιθυμητού τότε ταυτόχρονα με την ανόρθωση μαστών πρέπει να γίνει και αυξητική στήθους με προθέσεις ή λίπος. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος του μαστού με υπέρηχο ή μαστογραφία πριν από το χειρουργείο.

Χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο?

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία, ενώ η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να μην είναι απαραίτητη αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τη μία ημέρα.

Πότε θα επιστρέψω στην εργασία μου?

Η ανάρρωση είναι σύντομη, αφού η ενδιαφερόμενη μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά της έπειτα από περίπου 4- 10 ημέρες, ανάλογα με το είδος της εργασίας της. Οι τομές είναι διακριτικές και περιορίζονται κυρίως γύρω από τη θηλή και κάτω από αυτή. Ο θηλασμός στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζεται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πλήρως ορατό μετά τον πρώτο χρόνο από το χειρουργείο.
Στην αρχή το στήθος είναι πολύ ψηλά και σταδιακά πέφτει με φυσικό τρόπο. Το αποτέλεσμα διατηρείται περίπου μια δεκαετία στην περίπτωση απλής ανόρθωσης ή μείωσης. Στην περίπτωση προθέσεων μαστών το αποτέλεσμα διαρκεί πολύ περισσότερο.
Το παρόν μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα για περισσότερες ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.