ΝΗΜΑΤΑ

Τα απορροφήσιμα νήματα είναι ουσιαστικά ράμματα τα οποία τοποθετούνται κάτω από το δέρμα με τη μορφή ενέσεων.

Πρόκειται για μη χειρουργικές μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας του δέρματος αλλά και «ανόρθωσης» του προσώπου και λιγότερο του λαιμού. Ήρθαν να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα μη απορροφήσιμα νήματα τα οποία είχαν πολλές επιπλοκές αλλά και περίπλοκες διαδικασίες εφαρμογής.

Η διαδικασία τοποθέτησης των νημάτων είναι εξαιρετικά απλή και ασφαλής, κατά την οποία τοποθετούνται νήματα από βιοδιασπώμενο υλικό (το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στα χειρουργικά ράμματα) στις βαθιές στοιβάδες του δέρματος. Μπορεί να τοποθετηθούν:

  1. Απλά νήματα με διάταξη πλέγματος αν αποσκοπούμε στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
  2. Ανυψωτικά νήματα για ανόρθωση ιστών κυρίως του προσώπου.

Η διαδικασία είναι σχετικά ανώδυνη ,διαρκεί 30-40 λεπτά και πραγματοποιείται στο ιατρείο. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και διαρκούν από 4-18 μήνες. Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από τη δομή του προσώπου, από τον αριθμό των νημάτων που θα βάλουμε αλλά και από την τεχνική.
Η ευκολία στην εφαρμογή, η ασφάλεια, το φυσικό αποτέλεσμα και το χαμηλό σχετικά κόστος καθιστούν τις ελάχιστα επεμβατικές αυτές θεραπείες πολύ διαδεδομένες και δημοφιλείς, ενώ συνδυάζονται άριστα και με άλλες θεραπείες μη επεμβατικές θεραπείες στο πρόσωπο.